Lisans - Lisanslama

Lisans veya Lisanslama” terimi, genel olarak, bir fikrî mülkiyet sahibinin, diğer bir tarafa bu fikrî mülkiyetin kullanma hakkını, bir tür bedel veya ödeme karşılığında vermesi demektir. Böyle bir hak veya lisans söz konusu olmadan, diğer tarafın bu fikrî mülkiyeti kullanması,  hak ihlali olarak algılanır. Bu sebeple, lisans böylesi bir ihlale karşı bir koruma oluşturur.

“Fikrî Mülkiyet” sözgelimi, müzik çalışmaları, edebî çalışmaları, sanat eserleri, resimler, icatlar, keşifler, tasarımlar, tescilli markalar, isimler, logolar, kısa yazılar, endüstriyel tasarımlar, ticarî takdim şekli, şöhret hakları gibi birçok şekilde ortaya çıkabilir. Fikrî Mülkiyetin türü ne olursa-olsun, sürekli olması için şu önemlidir: Ürün veya hizmet, sözgelimi bir patent gibi, tanıtım hakkı, ticarî sır gibi bir fikrî mülkiyet koruması tanımı altında korunabilmelidir.